Düşünceler Hakkında Bilmek hentbol kuponu nasil olusturulur

Love Story... Dansi bununla agiyoruz. i§te Ercan’in kolla-rmdayim. Omer abinin opucugu ustunde Ercan’in yanagi. Silgi gibi. O opucuk de bana kalmayarak... Yuregimi en gok isitan, beni en bir tomar sevindiren bu bir dugun armagani da Ercan’in yanagi altinda tuzlak bu. Dansi agtik. AIki§lar. Qok zavalli olmamak igin gok ışıklı gorunmeye gabalayan yuzum. Tezel’le o bir an’lik yakinligimizin bedelini §imdi boyle odeyen yuzum.

Kendimi Tezel’e boyle dilenen baki§larla bakarken derdest etmek uzereydim ama, Ay§en beni benden once yakalami§ olmali:

Azıcık geçmiş döşek çiftlik§um Tommy, arkam donuk ne yaptigimi sordu. Ben bile, bacagim boyle elan sükûnet ettigi igin boyle yattigimi soyledim...

ilk yudumu iger igmez ho§gormez ata tavri gitti; ustune sevecen, pişkin, du§unceli peder hali geldi:

ilhan, “Yeni bir a§k ariyorum haberin olsun...” niteleyerek mirildanip gobegini de hafifge galkalayarak dugun salonundan giki-veriyor. Beni Kolluk Ahmet’le kar§i kar§iya, buram buram terlerken seger segmez §arkisi bogazinda, attigi gobek de oldugu yerde donup kaliyor.

Yaygin olan bir §ey var, dogru. Ama mantar hastaligindan da kotu bir §ey. Birkag akli ba§inda herif di§inda, igerdekilerin gogu di§ardakileri kugumseyerek mi bakiyorlar, elbet Aysel’in de buna kar§i bir savunusu olmali.

Ki bu Yildiz peki? Ya da o ajan kim, beni kendi gozumde iki el onemli kilan? §u kantine girip gikanlardan, §u masalarda be§i onu birarada oturanlardan hangisi?

Elbet, senin de du§tugun yerin acisini birinden, tam yerinden, Zehra’dan gikarman gerekiyordu; oyle yaptin:

ilk avug suyu yuzume garpar garpmaz gozlerimin onunde Mujgan’in baki§lari. Az once ben buraya eklenmek uzere gikarken, onun, ardimda kalmi§, soran, suglayan baki§lari. Zihnim bu baki§lari agik segik algilayabilmek igin düşünmek Ferik’i ugurlama toreninin tamamlanmasini beklemi§.

Bu da devrimci karde§lige katı te§ne bir surucu degilmi§ get adress buyurmak. Oylesine degilmi§ ki, hadi bakalim ikisi bile karakolluk. Sabık kocamin aktör arkada§i, karakolda bu sefer ne oldugu, i§i gucu gergekten soruldugunda, atkisini §oyle bir atiyor boynuna, §oyle bir geriliyor komisere dogru:

Durgun, agir bir sesle bir §eyler iş§up durdu sonra. Memlekette orgut eksikliginden mi soz ediyordu nedir? Benimse agik segik duydugum iki tumce var. Surekli bu iki tumce: Biktik artik bu boluk porguk kagitlardan!.. Bunlarin bir anlami namevcut!

Ne, ne olacak derim? Beş altı igkiye ali§irim belki. Belki bundan boyle omrumun mazi kalan yillarini Aysel’e §a§makla gegiririm. ilerici fen adamligimdan emekliye ayrilmi§ bulunuyorum anlayacaginiz.

da, ilhan’in yanina nasil varabilecek? Nasil, imparator’in her an, herkesin, Tumgeneralin de bir sakatlık i§lemekte oldugu ku§kusu ta§iyan baki§lari kar§isinda, artik bir güzel siki§ik bir kuyruk olu§turmu§ gagrililara ‘Ho§ geldiniz’, ‘ihya ettiniz’leri aksatarak yeni gelen gigekleri siraya dizebilmek, yeni, elan onemli konuklara arz bloga git agabilmek igin Fitnat hanimin koltugunu az daha mazi gekmeleri gerektigini soyleyebilecek?

Kotu acila§tim bu son aylar. Hâlbuki Ingin’i yalniz sevmem degil, saymam da onun ki§iliginden gelen bir §eydi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *